El Alto markanx kawkir distritos ukanakans civid 19 uka usump ñanqhachatapxi ukanak yatitawayapxi

Casos en El Alto
Martes, Abril 14, 2020 - 09:44

El Alto markanx jichhurux kawkir Distritos ukanakans una usump piykatata jikxatasipxi ukanakat yatiyawayapxi.

 

Ukampis El Alto markanx 14 Distritos ukanakaw utjixa. Uka taypinx 1,2,3,4 ukhamaraki 8 ukanakan una ñanqha usump piykatat markachirinak utjatapwa yatiyawayapxi.

 

Ukampis aka markan irpirinakax mayt'awayapxiw taqi markachirinakarux utjawin sitxasiña una amtawimpix phuqhaña.