El Alto markanx aka phaxsi tukuskam utjawin markachirinakax qhipharapxañap amtawayapxi

Jueves, Mayo 7, 2020 - 19:16

Aka urunakanx COVID 19 ñanqha usump piykatatanakax uñstaskakiwa ukhamax El Alto markanx utjawin qhipharañ amtax sarantaskakiñapawa, sasaw amtawayapxi.

 

Coronavirus uka ñanqha usut qhisphiñatakix aka urunakanx utjawin qhiphartana. Ukampis uka usump piykatatanakax uñstaskakiwa.

 

Ukakipanx El Alto markanx utjawin sitxasiñ amtawinakax aka phaxsi tukukam sarantaskañapaki utt'ayawayapxi, kunatix janiw aptañjakiti walja markachirinakaw uka usump piykatat uñstasipkaki, sasaw aka markan irpirinakax qhananchawayapxi.