Jichhax Rodolfo Rocabado jupaw machaqa Ministro de Salud ukhamaxi

Machaqa Ministro de Salud utt’ayawayjapxi

Rodolfo Rocabado Benavidez jilatax Médico Cirujano ukham qullañ tuqinakat  yatxatatawa. Jupax wasurkamax  Director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud ukham irptawayaraki.  Jilatax jach’a yatiqañ uta Universidad San Francisco Xavier tuqin yatxatawayatayna. Jichhax juparux chhamanthiw qhantat tuqiru machaqa Ministro de Salud  ukham  irptañapatakix jilir marka irpirisax  posesión katuqayawayxi.

Ministerio  de Salud tuqinx  wasurkamax Ariana Campero kullakaw irptawayarakina. Jupax Ministerio de Salud tuqin irptañ jaytkasinx sawayarakiwa,  nayax  usuritaxat laykuw  jayt’awaya aka tuqin irptaña ukhaman  wawaxana uka kipkaraki nayan k’umar jakasiñajas askinkañapataki. Ukatsti machaqa Ministro de Salud  mantirix sawärakiwa  marka laykuw irnaqatani   ukhaman nayrar sartañataki.