EDUCACIÓN - YATICHIWI YATIQUWITUQITA
Katarin Jaqirkipstatapa
Publicado el 08/12/2011

Mä urux suni uraqtuqin Celia tawaquw uywanak awatir sapürunjam sarirïna, qullu irananakaru, pampanakaru wakanakapas antasista, uwijanakapas antasita, anuqarapas jisktasita ukjama. Mä urux, wak awtkasin walipuniw lupis luptaniskäna, uywanakapax qutaruw um umtir chhukhupxarakïna, ukat akatjamataw mä wakapax um umtkasin ñiqir siniytatayna, janiw mistuñ atxataynati. Celia uk uñjasax walpun jachatayna, wararitayna ukjamaraki arnaqasitayna, janiw khitis istkänti kunati wasa qullünwa.

Akatjamataw mä jan uñtat waynax ukjawjanakat uñstanitayna. Tawqusti, jupar uñjasax mäkirakiw yatiyäna: ¡wakajaw umar jalanti, apsuñay yanaptaskita jiwaniwa! sasina Ukat quri chuyman waynax jankakirakiw wak apsuñ yanaptatayna. Ukjam wakap qhispiyat uñjasax wali kuchikiw jikxatasxatayna, waynampis arukiptapxatayna ukjama. Jaypachatsti, waynax sarxasin mayak mä jacha quqar thuqkatas makatayawayxatayna. Celyasti, uk uñjasin wäl mulljasirakitayna, jan aruniw pachpar qhipartatatayna

Yaqha urüxanwa, mayamp jikthaptapxarakikitayanawa, tawaqux kuns uka patan lurta sasinaw jisktatayna, waynasti sataynawa: uka quqa patxankiw utajäxa, ukan qamasta sasina. Uka arunak istasinx jukampiw mulljasitayna, warartatayn kunawa, ñikutanakapas aliqapuniw sayaratayna.

Qhana arunxa, janiw chiqpacha waynäkanti, asirukiw waynar tukusin tawaqur arxayaskäna, saxra supayaw Celyar sallqxañ munaskäna, jupasti sum amuytasisax qhispiwayiwa.

Tawaqux utapar purisax mäkirakiw awichapar yatiyasïna, awichapax sarakïnwa: janiw sapax sarnaqañati, kuna ñanqhanakas uñstasipuniriwa, amuyasiñamaw wawa, sasin iwxtatayna.

Ukürut uksaruw Celia tawaqux jan mayampis sapak uywanaka awatir sarxänti, sapürus awatir masinakapamp chiktataw sarxarakïna.

Chiqansa, sap sarnaqañax janiw askikiti, waljanix taqikuna jan waltawinakarus atipapxsnawa.


Siwsäwi qilqtaniri: Janiw sutix yatiskiti

Suyu: Murillo

Askichiri: Gladys Salgado

Derechos Reservados © Radio San Gabriel 2011 - 2018
Información: info@radiosangabriel.org.bo  - puebloaymara@radiosangabriel.org.bo
Webmaster: sistemas@radiosangabriel.org.bo   Portal Web: www.radiosangabriel.org.bo
El Alto, La Paz - Bolivia