Uywanakar yäqañ ch'amanchapxi

El Alto markanx
Jueves, Agosto 15, 2019 - 17:26

Qharuru  tunka suxtani urukipana aka llumpaqa (agosto) phaxsinx San Roque ukaw amt'asi. Ukampis uka urux taqi anu uywanakan urupaw sasaw  markasanx uñt'ataxa. Ukatx aka urunakanx  uywanakarux yäqatañapatakiw  kamach tuqinakas kunkañchayata.

Ukakipanx anu uywanakaru uka kipkaraki yaqha uywanakas yäqatañapatakix kunayman  yatxatawinakaw El Alto markanx thakhiñchata,  ukhaman markachirinakax  suman uka uywanak uñjapxañasataki sasaw  aka markan irpirinakax qhananchawayapxi.