El Alto markanx POA Ajustado III utt'ayawayjapxi

Jichhuruw
Viernes, Agosto 2, 2019 - 17:10

Concejo Municipal El Alto markan irpiri Concejala Jhaneth Chuquimia  yatiyawayxiw jichhurux  Plan Operativo Anual Ajustado III  ukax  Concejo Municipal tuqinx utt'ayataxatapa. Ukanx qullqisitux niya mä waranqa millones jila bolivianos  utjatap  yatiyawayapxi.

Ukatx Concejo Municipal El Alto markan irpirinakax sawayapxiw,  kunayman wakt'awinakaw Distritos tuqinakar yanapañatakix   jilxatayat utjawayi, sasinaw qhananchawayapxi.