Concejo Municipal tuqinkirinakax POA Ajustado III suyapxatap qhananchapxi

El Alto markanx
Martes, Julio 30, 2019 - 16:59

El Alto markanx Concejo Municipal tuqin irpirinakax  sawayapxiwa,  Plan Operativo Anual Ajustado III ukax  wasitat  Municipio tuqin irpirinakarux kut'ayata utjawayi mayiwayapkipana, jichhax ukax wasitat puriyanipxañapaw suyataski, sasaw arsuwayapjixa.

Ukatx  uka tuqin irpirinakax  qhananchapxiw,  niyak  Concejo tuqir puriyanitaxan ukhax jank'ak  uñakipawinakax  phuqhayañ amtatatapa,  ukhaman  markachirinakatakix kunayman lurawinakax utjañapataki kunjamatix jupanakax mayipki ukhamarjama.