Warminakar ñanqhachawinak suyt'ayañatakix amtawinak phuqhayañ wakichapxi

El Alto markanx
Viernes, Julio 26, 2019 - 15:15

El Alto markanx  Comisión de Genro Generacional ukhamaraki Derechos Humanos  tuqin Concejo municipal El Alto markan irptkipan Concejal Javier Tarqui sawayiwa, aka urunakax  waljaw  warminakar nuwawinak utjatapa jiwayawinak utjatap kunaw yatisiwayi ukanak suyt'ayañatakix kunayman amtawinakaw  phuqhayañ wakichata..

Ukampis  pachpa irpirix sarakiw,  kunjamarus aka urunakamax  uka ñanqhachawinak suyt'ayatañapatakix aka markasanx irnaqat utjawayi ukanakats  El Alto mark irpirinakarux mayitaniw mä qhananchaw utjañapa sasaw yatiyawayixa. Qhipharux  pachpa Concejal qhananchawayiwa,  ukhamarjamaw kunayman  amtawinakax phuqhayatani, ukasti  warmrinakar jan juk'amp ñanqhachinakax utxañapataki.