FESUCARUSO tuqinkirinakax Candidatos Asamblea Legislativa tuqitakix mä amtar purisin irpsuñaw sawayapxiwa

El Alto markanx
Jueves, Junio 27, 2019 - 17:30

Jichhurux El Alto markanx Central Obrera Regional de EL Alto tuqinkirinakax tantacht'asiwayapxiw, ukhaman  Candidatos Asamblea Legislativa ukatak irpsxañataki. Ukhamakipanx Federación Sindical Única de Campesinos de Radio Urbano Sub Urbano tuqinkirinakax  ukham irpirinak chhijllañatakix taqinis mä amtawir puriñaw aski, sawayapxiwa.

Ukakipanx  Sixto Tallacagua  uka tuqin irpiripax.sawayiwa; "...ukhamarjamatix irpst'atanix askinaw  jupanakax markachirinakar yanapañatakix irnaqapxani  ukatx El Alto markanx nayrar sartawis utjaspawa...".