P.O.A. Ajustado II utt'ayawayjapxiwa

El Alto markanx
Lunes, Junio 24, 2019 - 16:56

Jichhurux El Alto markanx Concejo Municipal tuqinkirinakax tantacht'asisinx Plan Operativo Anual II  satakis ukx uñakipt'asinx utt'ayawayjapxiwa. Ukampis  concejal Juanito Angulo, sawayiwa ukax suman uñakipt'atañapanwa markatak aski sasaw arsuwayi.

Ukañkamax kullaka irpiri Concejo Municipal El Alto tuqinkiri Janeth Chuquimia sawayiwa,  chiqasa sumanakiw utt'ayata utjawayi,  janiw kuna  qhurump arsusiwinakas utjawaykiti  kunjamatix qhipharir urunakan uñjasiwayana ukhama, amuyatanx El Alto tuqin irpirinakax markachirinakampis aruskipt'apxatapaw, sasaw qhananchawayi.