K'ullut yänakar tukuyas irnaqirinakaw unxtasiwayapxi

Jichhurux
Martes, Mayo 28, 2019 - 17:25

El Alto markanx waljaniw k'ullut yänakar tukuyasin irnaqirinakax utjapxi. Jupanakax  walja mayiwinakaw nanakanx utji sawayapxiwa, ukhamakipanx jupanakax   uka mayiwinakax marka irpirinakatx ist'atañapaw sasinaw mayipxi. 

Ukakipanx jichhurux  Municipio tuqiruw mayiwayapxi. IDH   qullix jan  yaqha tuqinakar  apasin chhaqtayatañapa,  maquinarias ukanakax jupanakar kut'ayatañapa ukhamarakiw  Municipio ukan irpirinakax kunayman irnaqatanaks artesanos jupanakar  alañapa mayita sawayapxiwa.  Ukatsti  aka mayiwinakatix jan ist'atakaspax juk'ampiw unxtasipjaxa sasinaw arsusiwayapxi.