Jisk’achasiñanakax juk’aqtawayasmachiw sawayapxiwa

Markasanx
Viernes, Mayo 24, 2019 - 17:22

Jichhurux  markasanx  jisk’achasiwinakar thurkatañ uruw amtata utjawayi. Ukhamakipanx  markachirinakax  sawayapxiw uka jisk’achasiwix  utjaskakiw ukampis inas  juk’aqtawayarakchi  sasinaw amuyt’apxi. Aksa tuqitx jilata  irpiri Brigada Parlamentaria  de La Paz tuqina  Javier Quispe diputado jupax sawayiwa: “Jisk’achasiwinakax  sapa patakatx paqallqu tunkaruw  amuyatanx juk’aqtawayi ukampis sapa patakatx kimsa tunkax utjakakiwa”.

Ukatx   markasanx sawayapxiw  jan juk’amp uka jisk’achasiwinakax utjakañapatakix  mä wawar tukt’asin  juk’amp thuruñchañaspaw amuyunakax  ukhaman askin jakasiñataki.