Jiwasanakan thuqt’awinakas uñacht’ayañ wakichapxi

El Alto markanx
Lunes, Mayo 20, 2019 - 17:01

Jutiri pä tunka mayani urunak maykipkani aka mara täqa (junio) phaxsitx EL Alto markanx  Conjuntos Folclóricos de 16 de julio tuqinkirinakax  jiwasanakan thuqt’awinakas uñacht’ayañatakiw  wali wakichapxi. Ukampis ukax  sarawinakasa, yatiñanakasa, phuqhawinakasa juk’amp kunkañchayañ amtampi sawayapxiwa.

Ukampis sapa  pä tunka mayani urunaka maykipkipana aka mara t’aqa (junio) phaxsitx machaq mara Aymara ukaw amtasi. Uka urunaw  ukham thuqt’awinakas uka kipkaraki kunayman amtawinakas phuqhayatax  markasanx utjixa.