El Alto markanx autu apnaqirinakax jupanak puraw ch’axwawayapxi

Jichhurux
Jueves, Abril 4, 2019 - 17:15

Jichhuruwa qhantat tuqirux autu apnaqirinakax  ch’axwawayapxi. Ukampis khitinakatix Federación Andina ukhamaraki Sindicato Eduardo Abaroa ukatxa Sindicato Pedro Domingo Murillo jupanakaw ukhaman ch’axwawayapxi. Sapa maynix sawayapxiwa  nanakax  janiw ukhamak uñtapkiristi  autunak  ñanqhachapxañapa.

Ukhamakipanx  usuchjatanakas utjawayiw sasinaw arsuwayapxi. Ukatx autunakax kikiparakiw  ñanqhachata utjawayi sawayapxiwa. Ukhamakipanx Federación Andina uksankirinakax sapxiwa, nanakax kunatix uka Sindicato uksankirinakax  autunak ñanqhachawayaraqapxitu uk kut’ayapxañapa mayipta,  jichhax  ukhamaktix jupanakax ch’axwañ munasipkanix nanakax kikiparurakiw kut’ayapjaxa pachpat pachparu, sasinaw qhananchawayapxi. Ukañkamax Sindicato uksankirinakax sawayapxarakiwa, nanakax  kunatix autunak ñanqhachañ munapxi ukanakakwa arxatapta, ukampis   mayitarakiw qulli apanaqawinak qhanstayapxañapa ukanakatakwa  ukham jupanakax  phiñasipxi, sasinaw arst’asiwayapxaraki.