1  2  3  4  5  6  7  8 

DEPORTE - ANATT'ÄWINAKTUQITA
2016 maranx Titicaca quta thiynämaw Dakar atip atip t’ijtasiñax muytani

2016 maranx nayrïrkutipuniw Dakar atip atip t’ijtasiñax Bolivia markanx kimsa departamento uksnäm muytani.
2016 maranx kimsa markanakanaw Dakar t’ijtasiñax apasini: Argentina, Perú ukjamaraki Bolivia, ukampisa aka wali axsarata anatt’äwix uraqpachanx kimsatunkïrkutiw s...

CULTURA - SARÄWINAKTUQITA
El niño aymara

Nuestros antepasados del gran Qullasuyu dentro la familia manejaban la integralidad sin discriminación ninguna. Por tanto todo era inclusivo y abierto, una sola muestra para el caso pertinente, el niño o la niña igual participaba del rito sagrado de los Andes, sin ningu...

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Marte uraqinx robot Curiosity k’ara uma jikxatawayi

Marte uraqin k’ara uma utjapatxa, ukjamax uka uraqinx jakäwix utjaspawa, sasin yatxatatanakax qhanañchapxi.
2012 maratpachaw robot Curiosity uraq p’iysuri awtux Marte uraqiru apata ukjamat uksatuqix jakawix utjaspati janicha uk yatxatañataki. Ukampis nayrïr urunakax ur...

CULTURA - SARÄWINAKTUQITA
Totora

Totorax quta khitiyanakanaw juk’amppachax utji, yamakis jallupachax ina ch’uxñakipuniw uksaru aksaru thayampix anatt’i, ukatxa kawkjanakanti juqhu uraqinakäki ukawjanakanwa utjaraki. Samipasti ch’uxñawa ‘color verde’, alayarux niya mä metro chikatani ukch’aw jilaraki.
...

MEDIO AMBIENTE - PACHAMAM URAQITA
Jach’a khunu qullu Chacaltaya ‘nevado de Chacaltaya’

Jach’a khunu qullu Chacaltaya ‘nevado de Chacaltaya’ 5421 msnm. ukja alay thaya uraqinaw Cordillera de los Andes uksan jikxatasi, ukatxa niya Huayna Potosí qullu jak’ankarakiwa; Chukiyawu markatsti, 30 kilómetros sarañkiwa ukjamarus wali thaya qullupuniwa. Jallupachanx...

CULTURA - SARÄWINAKTUQITA
K’isimira ‘hormiga’

K’isimirax ‘hormiga’ mä jisk’a jaq’uwa, suni, qhirwa ukjamaraki junt’u uraqinakan utji. Juk’amppachax pä samini k’isimiranakaw utji, sañäni: ch’iyara ‘negro’, wila ‘rojo’ jach’atsipansa ukakikparaki jisk’atsipansa; yamakis wila k’isimiranakax mich’intasipxiriwa. Aka la...

SALUD - K'UMAR JAKÄWITUQITA
Phuskalla ‘tuna del altiplano’

Phuskallax ‘tuna del altiplano’ waraqun achupawa, juk’amppachax suni thaya uraqinakanwa maran maykuti utji, kawkjanakanti waraqunakax utjki ukawjanakanaw walt’ata achuraki.
Ukampisa janiw kunapachas utjkiti, jan ukasti qasäwi phaxsit willkakuti phaxsikamaw utji, yamaki...

Lunes, 20 de abril de 2015
Biblioteca Virtual de Radio San Gabriel
Radio San Gabriel en Vivo...
Radio FM San Gabriel en Vivo...
Espacio Digital de Radio San Gabriel
.: Radio :.
.: Departamentos :.
.: Espacios de aprendizaje :.

Radio San Gabriel en Global Voices...

.: Enlaces :.
Derechos Reservados © Radio San Gabriel 2011 - 2015
Información: info@radiosangabriel.org.bo  - puebloaymara@radiosangabriel.org.bo
Webmaster: sistemas@radiosangabriel.org.bo   Portal Web: www.radiosangabriel.org.bo
El Alto, La Paz - Bolivia