1  2  3  4  5  6  7  8 

SALUD - K'UMAR JAKÄWITUQITA
Anu ch’aphi ‘planta medicinal’

Anu ch’aphix mä jisk’pacha aliwa, jallupachaw juk’amppach suni thaya uraqinakan ukakiparaki llaphi uraqinakan utji, samipasti ch’uxñawa ‘verde’. Alayarux niya 30 centímetros ukch’a jilaraki, laphinakapasti wali ch’aphirarawa, ukjamarus arinakawa janiw jasaki katt’añjama...

SOCIEDAD - MARKACHIRINAKTUQITA
Taqiniw irnaqiripxtanxa ‘todos somos trabajadores’

Irnaqañax janiw p’inqasiñakiti, khititi sapürunjam irnaqki ukax janiw manq’ats umats jiwkiti, ukampisa wali ch’am tukt’asa irnaqasinx taqikuna yänak jikxatasiraki. Irnaqasinxa, kusisitaw qamasipxsnaxa; jayratakiw manq’ats umats jiwapxsnaxa.
Suni, llaphi, qhirwa junt’u ...

DEPORTE - ANATT'ÄWINAKTUQITA
2016 maranx Titicaca quta thiynämaw Dakar atip atip t’ijtasiñax muytani

2016 maranx nayrïrkutipuniw Dakar atip atip t’ijtasiñax Bolivia markanx kimsa departamento uksnäm muytani.
2016 maranx kimsa markanakanaw Dakar t’ijtasiñax apasini: Argentina, Perú ukjamaraki Bolivia, ukampisa aka wali axsarata anatt’äwix uraqpachanx kimsatunkïrkutiw s...

CULTURA - SARÄWINAKTUQITA
El niño aymara

Nuestros antepasados del gran Qullasuyu dentro la familia manejaban la integralidad sin discriminación ninguna. Por tanto todo era inclusivo y abierto, una sola muestra para el caso pertinente, el niño o la niña igual participaba del rito sagrado de los Andes, sin ningu...

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Marte uraqinx robot Curiosity k’ara uma jikxatawayi

Marte uraqin k’ara uma utjapatxa, ukjamax uka uraqinx jakäwix utjaspawa, sasin yatxatatanakax qhanañchapxi.
2012 maratpachaw robot Curiosity uraq p’iysuri awtux Marte uraqiru apata ukjamat uksatuqix jakawix utjaspati janicha uk yatxatañataki. Ukampis nayrïr urunakax ur...

CULTURA - SARÄWINAKTUQITA
Totora

Totorax quta khitiyanakanaw juk’amppachax utji, yamakis jallupachax ina ch’uxñakipuniw uksaru aksaru thayampix anatt’i, ukatxa kawkjanakanti juqhu uraqinakäki ukawjanakanwa utjaraki. Samipasti ch’uxñawa ‘color verde’, alayarux niya mä metro chikatani ukch’aw jilaraki.
...

MEDIO AMBIENTE - PACHAMAM URAQITA
Jach’a khunu qullu Chacaltaya ‘nevado de Chacaltaya’

Jach’a khunu qullu Chacaltaya ‘nevado de Chacaltaya’ 5421 msnm. ukja alay thaya uraqinaw Cordillera de los Andes uksan jikxatasi, ukatxa niya Huayna Potosí qullu jak’ankarakiwa; Chukiyawu markatsti, 30 kilómetros sarañkiwa ukjamarus wali thaya qullupuniwa. Jallupachanx...

Derechos Reservados © Radio San Gabriel 2011 - 2015
Información: info@radiosangabriel.org.bo  - puebloaymara@radiosangabriel.org.bo
Webmaster: sistemas@radiosangabriel.org.bo   Portal Web: www.radiosangabriel.org.bo
El Alto, La Paz - Bolivia